Dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka

Jeden z inspiratorów powstania i rozwoju Fundacji OmeaLife, Przewodnicząca Rady Fundacji, opiekun merytoryczny.

Specjalizuje się w leczeniu raka piersi. Jest promotorem wprowadzenia Breast Cancer Units w polskich szpitalach. Współtworzy krajowe i międzynarodowe wytyczne w leczeniu raka piersi. Motywuje pacjentki do walki o swoje zdrowie, namawiając je, by podchodziły do leczenia jak do zadania, które mają do wykonania. Zachęca do pozostawania aktywnym zawodowo, niewycofywania się z życia społecznego niezależnie od zaawansowania choroby. Daje poczucie bezpieczeństwa umożliwiając leczenie na najwyższym poziomie. Angażuje się w akcje społeczne promujące profilaktykę. Pomaga charytatywnie organizacjom pacjenckim, dając wsparcie merytoryczne. Reprezentuje Polskę jako ekspert na najważniejszych międzynarodowych konferencjach związanych z rakiem piersi – często jako jedyna z Polski. Jest autorem ponad 120 doniesień naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz kilkunastu rozdziałów podręczników, członkiem Rad Naukowych w kilku czasopismach onkologicznych, Redaktorem Specjalistycznym The Breast oraz członkiem ESMO Faculty i ESO Core Faculty w zakresie raka piersi.

Think Pink Poland® | WEB DESIGN