Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

Profesor zwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, specjalista w dziedzinie radioterapii i onkologii klinicznej. Autor ponad 700 publikacji w czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz wielu  podręczników krajowych i zagranicznych. Laureat licznych nagród naukowych, w tym m.in. premiera RP, prezydenta Wiednia oraz wielokrotnie ministra zdrowia. Laureat tytułu „Wybitny Polak” Fundacji „Teraz Polska”. Były przewodniczący Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), przewodniczący Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG). Były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Autor projektu ustawy zakazującej palenia tytonia w miejscach publicznych. Koordynator Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Elżbieta Senkus Konefka (3)

Dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka

Specjalizuje się w leczeniu raka piersi, pracuje w Klinice Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Jest promotorem wprowadzenia Breast Cancer Units w polskich szpitalach. Współtworzy krajowe i międzynarodowe wytyczne w leczeniu raka piersi. Motywuje pacjentki do walki o swoje zdrowie, namawiając je, by podchodziły do leczenia jak do zadania, które mają do wykonania. Zachęca do pozostawania aktywnym zawodowo, niewycofywania się z życia społecznego niezależnie od zaawansowania choroby. Daje poczucie bezpieczeństwa umożliwiając leczenie na najwyższym poziomie. Angażuje się w akcje społeczne promujące profilaktykę. Pomaga charytatywnie organizacjom pacjenckim, dając wsparcie merytoryczne. Reprezentuje Polskę jako ekspert na najważniejszych międzynarodowych konferencjach związanych z rakiem piersi – często jako jedyna z Polski. Jest autorem ponad 120 doniesień naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz kilkunastu rozdziałów podręczników, członkiem Rad Naukowych w kilku czasopismach onkologicznych, Redaktorem Specjalistycznym The Breast oraz członkiem ESMO Faculty i ESO Core Faculty w zakresie raka piersi.

Jest jednym z inspiratorów powstania i rozwoju Fundacji OmeaLife. Wsparła nas w organizacji pierwszego Race for the Cure w Polsce.

foto 1

Iwona Schymalla

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły im. L. Schillera w Łodzi w zakresie organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej. Redaktor naczelny portalu internetowego Medexpress.pl. Prezes fundacji Żyjemy Zdrowo mającej na celu propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Dwukrotny dyrektor – redaktor naczelny TVP1 (2009 i 2010-2011). Odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla Państwa i Obywateli – zasługi dla rozwoju Telewizji Polskiej. Dziennikarz – redaktor TVP1 (spikerka, autorka, publicystka, komentator i wydawca programów, reportaży, relacji i wywiadów). Dziennikarz – redaktor, publicystka i autorka audycji Programu Pierwszego Polskiego Radia praz Radia Vox FM.

Twórca kampanii „Wykorzystaj czas na życie” – inicjatywy skierowanej do kobiet z zaawansowanym rakiem piersi, której najważniejszym celem jest edukacja zarówno pacjentek, jak i całego społeczeństwa na temat tego nowotworu oraz próba zmiany jego postrzegania.

Obsługę prawną nad biegiem prowadzi:

BSJP_logo_claim

Think Pink Poland® | WEB DESIGN