Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem

Profesor zwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii, specjalista w dziedzinie radioterapii i onkologii klinicznej. Autor ponad 700 publikacji w czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz wielu  podręczników krajowych i zagranicznych. Laureat licznych nagród naukowych, w tym m.in. premiera RP, prezydenta Wiednia oraz wielokrotnie ministra zdrowia. Laureat tytułu „Wybitny Polak” Fundacji „Teraz Polska”. Były przewodniczący Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), przewodniczący Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG). Były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Autor projektu ustawy zakazującej palenia tytonia w miejscach publicznych. Koordynator Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Think Pink Poland® | WEB DESIGN