Misją Fundacji OmeaLife jest udzielanie wsparcia emocjonalnego kobietom z rakiem piersi, edukowanie pacjentek i ich rodzin, współpraca z lekarzami i politykami w celu poprawy jakości leczenia w Polsce oraz promocja działań profilaktycznych wśród osób zdrowych. OmeaLife jest jedyną fundacją w Polsce, która w szczególny sposób skupia się na potrzebach młodych kobiet chorujących na raka piersi.
 

Celem organizowanego przez nas biegu jest podniesienie świadomości profilaktyki raka piersi, budowanie solidarności z chorymi i ich rodzinami oraz zgromadzenie funduszy na działalność fundacji.

Obsługę prawną nad biegiem prowadzi:

BSJP_logo_claim

Think Pink Poland® | WEB DESIGN