Definicje:

 1. Administrator – Fundacja Omealife Rak piersi nie ogranicza, NIP 583 32 05 042 z siedzibą w Gdańsku 80-690, ul. Mieczysława Boguckiego 85, biuro@omealife.pl.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza polityka prywatności serwisu www.thinkpinkpoland.pl.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy/strona internetowa prowadzona jest przez operatora Maciej Bielski informatykprogramista.pl ul. Dworcowa 23A/4 83-130 Pelplin NIP 5932605655, https://informatykprogramista.pl
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług opisanych w polityce prywatności.

Przetwarzanie danych związanych z korzystaniem z serwisu:

 1. Administrator zbiera dane Użytkowników serwisu, niezbędne do kontaktu handlowego oraz informacji aktywności Użytkownika przy zastosowaniu plików  coockies. Pliki cookies tworzą statystyczną bazę danych, która pomaga zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 2. Osoby odwiedzające serwis proszone są o dobrowolne wyrażanie zgody na przetwarzanie plików cookies. Wyrażanie zgody następuje z chwilą zaznaczenia przycisku z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na użycie plików cookies. Zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika, w każdym dowolnym czasie dogodnym dla jego potrzeb. A Użytkownik nie ponosi konsekwencji prawnych ani finansowych z tego tytułu.
 3. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami przetwarzane są również przez Administratora serwisu w celach marketingowych.
 4. Pliki cookies oraz inne technologie –  to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  Pliki cookies monitorujące ruch na stronie internetowej to, cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google, która nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie i ich cele:

 1. Elektroniczne formularze kontaktowe – skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych  w celu skontaktowania się przez Administratora z Użytkownikiem serwisu i przesłania informacji na wygenerowane zapytanie. Dla potrzeb łatwiejszego zidentyfikowania problemu lub osoby Użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe niż te, które widnieją w zapisanym formularzy elektronicznym. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Niepodanie ich wiąże się z brakiem jakichkolwiek informacji lub niewykonania usługi ze strony Administratora w stosunku do Użytkownika serwisu.
 2. Marketing – w celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Dzieje się to dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, gdzie Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. A prowadzone działania marketingowe mogą polegać na: kierowaniu e- mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, do celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, do zebrania danych Użytkowników biorących udział w Imprezach sportowych, do celów kontaktowych przy danej Imprezie sportowej oraz do informowania o kolejnych Imprezach sportowych Organizatora, jak również do dokonywania sprzedaży produktów udostępnionych w Serwisie.
 3. Marketing bezpośredni – po otrzymaniu zgody przez Administratora od Użytkownika, nastąpi przekazanie informacji marketingowych w formie e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej. Podstawą przetwarzania danych jest interes Administratora, polegający na wysyłce informacji marketingowych, w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody. Użytkownik ma prawo zmiany decyzji co do przetwarzania danych marketingowych.
 4. Portale społecznościowe – Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, itp). Dane te są przetwarzane wyłącznie do celów prowadzonego profilu, mając na celu informowanie Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Jak również do celów komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Okres przetwarzania danych osobowych:

 1. Okres ten zależy od rodzaju świadczonej usługi przez Administratora. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Bezpieczeństwo danych osobowych:

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny.
 2. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Zmiana polityki prywatności:

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. Administrator poinformuje Użytkowników o zmianach Polityki Prywatności poprzez podanie wiadomości o zmianie Polityki Prywatności na stronie głównej Serwisu na okres 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Obsługę prawną nad biegiem prowadzi:

BSJP_logo_claim

Think Pink Poland® | WEB DESIGN